Борба с конденза   Leave a comment

Конденз може да се появи по вътрешната повърхност  на стъклопакета, касата и крилото на прозореца. Тогава се говори още за изпотяване  или замъгляване на прозореца. Това  обаче на бива да се бърка с поява на конденз във вътрешността на стъклопакета /когато конденза е между двете стъкла вътре в стъклопакета, той е дефектен и трябва да потърсите намесата на фирмата/.
В жилищните помещения непрекъснато се отделя водна пара, могат да се приемат следните количества:
– издишан от човек въздух: дневно количество 1 до 2 литра
– готвене: дневно до 2 литра при четиричленно семейство
– къпане, поливане на цветя, пране и др.: дневно до 3 литра при четиричленно семейство.
Появата на конденз започва от края на стъклото, като най-студена част от жилището. Освен  широките первази, както и рамката на крилото могат да затруднят въздушния поток, така че влагата в долния край на стъклото може да се появи по-рано отколкото  в средата му.
Конденз може да се появи в неотоплявани помещения. Причината е в постепенното изстиване на помещението през нощта и насищането на въздуха с водни пари от дишането при относително ниска температура.
Конденз може да настъпи не само на прозорците, но и на всички студени места в помещението. Това води до петна плесен и мухъл по стените.
При спазване на определени правила конденза може да се намали или изчезне.
1. Да се проветряват повече помещенията, в които се образува конденз. Това обаче не бива да  става чрез продължително проветряване.
2. Проветряване чрез широко отворен прозорец спестява енергия и предотвратява появата на конденз и мухъл. Прозорците се отварят широко за около 5-10 минути, при изключено отопление, така че наситения с водна пара въздух се заменя с нов по-студен. Това трябва да се прави три четири пъти на ден.
3. На помещенията от северната страна трябва да се обърне особено внимание, тъй като  през зимата те изстиват по-бързо от южните. Добре е да се поддържат температури 17-18 градуса.
4. Да се поддържат възможно най-малки температурни разлики между различните помещения в жилището.
5. Препоръчително е сутрин помещенията да  се проветряват поне  20 мин. и след затваряне на прозорците да се осигури непрекъснато отопление.
6. Избягването на конденза може да се избегне и чрез промяна на потока на топлия въздух.
7. При липса на отоплително тяло ситуацията става благоприятна за образуване на конденз и мухъл.
8. По възможност  да се поддържа относително еднаква температура през цялото денонощие.
За конденза и мухъла и как да се справим с тях

Често след смяната на старата дограма с PVC такава, се появяват конденз и мухъл, за които клиентите обвиняват “некачествената” нова дограма и фирмата, която я е монтирала и дори стигат до грешния извод, че “само дървената дограма не прави конденз”.

Истината е съвсем друга.
За образуването на конденз са необходими две неща – влажен въздух и студена повърхност. Влажността на въздуха в помещенията се повишава от всичко, което отделя водни пари, като цветя, готвене, пране, хората в помещението и др. Когато влажният въздух достигне студени повърхности като външните стени, рамките на прозорците и техните стъкла, влагата в него кондензира по тях.
Старите дограми не уплътняват добре, в резултат на което се получава постоянно нежелано проветряване, при което влажният въздух напуска помещението, но заедно с него си отива и така ценната топлина. След подмяната на дограмата, помещението се “запечатва”, водните пари не могат да го напуснат, влажността на въздуха се повишава и се появява конденз по най-студените повърхности – най-често стени и стъклопакети. При новото строителство също се получава повишена влажност на въздуха, заради изпаряването на влагата, акумулирана в самите строителни материали, като този процес продължава около година.
За да решите проблема с образуването на конденз, в почти всички случаи са достатъчни:
– редовно проветряване
– стъклопакети с К-стъкло
– външна топлоизолацияЗа да не допуснем конденз и мухъл, трябва да премахнем факторите, които ги пораждат: високата влажност на въздуха и студените повърхности.
Как да намалим влажността на въздуха?
» Проветрявайте редовно помещенията за по 5 минути, няколко пъти на ден. Това не само ще намали влажността на въздуха, но и ще го освежи. Не се притеснявайте от загуба на топлина в помещението – топлината, акумулирана във въздуха е значително по-малка от тази, акумулирана в мебелите, предметите и стените. Ако проветрявате при широко отворен прозорец, но за кратко, температурата ще се възстанови много бързо. Избягвайте да държите леко открехнат прозореца за по-дълго време, продължителното навлизане на студен въздух ще охлади стените и мебелите и тогава температурата ще се възстанови по-бавно и съответно с по-голям разход на енергия;
» Избягвайте сушенето на дрехи в помещенията;
» Не проветрявайте мокри помещения (като например бани) чрез отваряне на вратите им. Вместо това използвайте вентилатори, монтирани на вентилационната шахта.;
» При готвене използвайте абсорбатор, който да отвежда парата и миризмите навън;
» Преместете цветята извън стаите с конденз;
Как да намалим студените повърхности, с което да елиминираме конденза и да подобрим топлоизолацията и комфорта, същевременно намаляйки и разходите за отопление? Най-ефективните и лесни за изпълнение методи за избягване на конденза, освен проветряването, разбира се, са стъклопакетите с К-стъкло и термо-керамичните бои. Ако добавите и по-трудната за изпълнение външна топлоизолация, получавате завършено решение.
» Дограмата – съвременните многокамерни PVC профили притежават достатъчно нисък коефициент на топлопреминаване, което гарантира, че повърхностната температура на профила ще е достатъчно висока, за да няма конденз по самия профил. Ако сте се спрели на алуминиева, вместо PVC дограма, поръчайте такава с прекъснат термомост, но имайте в предвид, че PVC дограмата винаги предлага по добра топлоизолация и защита от конденз;
» Стъклопакетите – ако те са изработени с обикновено стъкло, рискувате при висока влажност да се получи конденз по тях. Препоръчваме ви да поръчате стъклопакети с нискоемисионното К-стъкло. То има по-нисък коефициент на топлопреминаване, в резултат на което вътрешното стъкло остава по-топло с няколко градуса, избягва се конденза по него и се понижават разходите за отопление;
» Термо-керамични бои (“Термошилд”, “Термомакс” и др.) – съдържат микроскопични кухи кефамични сфери, които не провеждат топлината. Важно предимство на тези бои е, че решават проблема с конденза дори при непостоянен режим на отопление (виж по-долу), нещо, което външната топлоизолация не може да постигне. Боядисването отвътре на външните стени с термо-керамична боя подобрява топлоизолацията и повишава повърхностната температура на стената. При боядисването е хубаво освен вътрешната страна на външната стена, да се покрие и лента от около 10-20 см по вътрешните стени и тавани, граничещи с външната стена, защото студената външна стена и бетонните колони, намиращи се на ъгъла между стение образуват термомост към вътрешната стена и охлаждат част от нея;
» Топлоизолация – последните строителни норми изискват висока степен на топлоизолация на стените, но за съжаление повечето жилища са построени преди те да влязат в сила, а и някои строителни предприемачи, в стремежа си да спестят разходи, не изпълняват нормите докрай. Ако външните ви стени не са добре изолирани, по тях ще се образува конденз. Най-добре е да комбинирате термокерамична боя отвътре с външна изолация. В дългосрочен план ще спестите от допълнителното намаление на разходите за отопление. Поставянето на външна изолация (не препоръчваме вътрешната поради редица недостатъци) ще повиши повърхностната температура на стените, с което ще елиминира конденза, ще намали разходите за отопление и ще подобри комфорта в помещението, защото ще намалеят температурните разлики в различните му части и усещането за “лъхане” на студ от стените.
» Режим на отопление – ако отоплявате помещението само за няколко часа на ден, дори при наличие на добра външна изолация, рискувате появата на конденз, тъй като краткото време, през което отоплението работи, често не е достатъчно за да се затоплят стените.. В този случай помагат термо-керамичните бои, разгледани по-горе;
» Разположение на отоплителните уреди – позиционирането им на външната стена под прозорците затопля последните и съответно намалява вероятността за конденз. Недостатъците са увеличените топлозагуби през стената и това, че мястото невинаги е удобно за монтажа им.
И в заключение ще разгледаме алтернативни методи за борба с конденза и мухъла:
» Обезвлажнител за въздух – съществуват електрически уреди, които намаляват влажността на въздуха до зададена стойност.
» Химически обезвлажнители – продукти като Humydry, които намаляват влажността на помещенията по химически път.
» Препарати против мухъл – съществуват препарати (САВО, Антимухъл и др.), с които можете да почистите мухъла.
К-СТЪКЛОТО
То е нищо повече от обикновено флоатно стъкло с нанесен по метода на пиролизата тънък слой (няколко стотин ангстрьома) метален окис.При цялата си простота, обаче, стъклопакетът с к-стъкло е почти 2 пъти по-добър изолатор от обикновения стъклопакет. Стандартно се запълва с аргон и това подобрява коефициента на топлопроводимост на целия пакет с още 10%.* Коефициентът на топлопроводимост U показва количеството топлина, която преминава през 1 кв.м. от стъклото за 1 час при разлика в температурата от двете страни – 1 градус.Например: В стаята е 20 градуса, а навън – 0 градуса. През обикновен стъклопакет 24 мм, бяло/бяло, 4+4 мм, на стандартен панелен прозорец 2100/1400 мм губим 2,8 W х 20 градуса разлика в температурата х 3 м2 = 168 W всеки час! С к-стъкло нещата изглеждат другояче: 1,7 W х 20 градуса х 3 м2 = 102 W. Спестяваме цели 66 W на час х 24 часа х 25 дни, средно месечно… това са 39 600 W на месец х средно 0.13лв./kW/h = 5 лв. на месец само от този прозорец!
Следователно инвестицията в к-стъклото, се изплаща за максимум 1 отоплителен сезон! *  СТЪКЛОПАКЕТЪТ Е ВАЖЕН
Представете си прозорец 2,5м х 1,5м. Каква част от него е профилът и каква – стъклопакетът? В масовия случай профилът не е повече от 20% от прозореца. Тогава ако поръчате скъп профил и сложите обикновен стъклопакет 24 мм, ще повишите топлоизолацията само с една пета от потенциала й. Най-разумното решение, разбира се, е хубав профил с дебел стъклопакет с к-стъкло. Все пак добрата новина е, че ако инвестирате само в стъклопакета, ще постигнете впечатляващ ефект при разумен разход на средства. С други думи – най-скъпият стъклопакет върши далеч по-добра работа от най-скъпия профил. *

КОНДЕНЗ ПО СТЪКЛОПАКЕТА? ИМА РЕШЕНИЕ

Advertisements

Posted 25.01.2010 by vemiplast in За дограмите

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: