Ефективно отопление   Leave a comment

Интервю с проф. д-р инж. Димитър Киров

– Конвенционалното отопление с радиатори бихте ли дали една сравнителна оценка на възможните варианти?
Съвременните генератори на топлина са с висок коефициент на полезно действие. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО – най-висок коефициент е на електрическия радиатор, който е и най-евтин като капитално вложение, но с най-високи експлоатационни разходи.
ТВЪРДО ГОРИВО – дърва и въглища за момента са достъпна опция за отопляване, с най-ниска цена, много ефективно като резултат и с голям избор на пазара. Коефициентът на ефективност на генератора на топлина е относително нисък (75 до 80 %), поради това, че не винаги горивото успява да отдаде цялата си топлина. От друга страна, съществува и неудобството, че такъв котел изискава непрекъснато поддържане (подаване на дърва или въглища, почистване от пепел).
ГАЗ – най-евтиното гориво, НАФТА И ПРОПАН БУТАН на една и съща цена в момента. Хубавото в случая, е че тези системи са напълно автоматизирани. Веднъж в началото на сезона устройството се настройва и не изисква допълнително ангажиране от страна на ползвателите. Тази опция, образно казано, е по средата като експлоатационни разходи и капитални вложения и най-доброто, което може да предложи енергетиката като опция за отопление за къща без допълнителни ангажименти.
На какъв принцип трябва да бъде подбрано отоплителното тяло (радиатора)?
На пазара в момента могат да бъдат намерени 25 – 30 вида радиатори. Могат да бъдат групирани по конструкция.
ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ – добре познати ни до недалечно минало (произведени от завода в Бургас или внесени от Украйна), захвърлени с лека ръка, за да бъдат заменени с нови с по-модерна визия. Чугунът е перфектен метал за отопление, защото той не корозира и има много висока топлоакомулационна способност. Чугуненият радиатор относително бавно загрява и дълго време задържа топлината в себе си. Съвременните чугунени радиатори се отличават с прекрасен дизайн, предпочитани са в Европа, но не се използват в България, може би защото ние все още робуваме на инерцията.
ПАНЕЛНИ СТОМАНЕНИ РАДИАТОРИ – също добре познати у нас и подобно на чугунените радиатори, бяха изместени от нови. В много европейски държави тези радиатори продължават да бъдат използвани, те са и по-евтини. На нашия пазар няколко фирми предлагат такива радиатори и те са предимно вносни, българското производство на завода в Стражица се изнася в чужбина. Тези радиатори са добри, но за кратковременна експлоатация до 10 години, тъй като корозират. Подходящи са в случаите, когато е заложена периодична подмяна на инсталациите в сградите, каквато е практиката в много държави. В България хората са по-скоро традиционалисти, търсят се продукти, които да имат голяма дълговечност.
АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР – отличава се с много добри характеристика и външен вид, голямо разнообразие от модели на пазара, само в Европа съществуват над 250 производителя. За алуминиевите радиатори обаче е характерно, че те не са термостабилни, много бързо загрява и много бързо изстива. В случаите на отопление с програмиран дневен режим не може да се разчита на добър резултат и поддържане на постоянна температура. За алуминиевите радиатори може да се каже, че различните конструкции имат съответно различни положителни и отрицателни страни.
АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕРЕН РАДИАТОР – между всеки два глидера има уплътнения, които се характеризират с определена продължителност на живот и съответно в тези зони биха могли да се появят проблеми при експлоатацията.
АЛУМИНИЕВ ПРЕСОВАН РАДИАТОР – сравнително нова разработка по-сигурен във времето и надежден за дълготрайна експлоатация.
ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР – изключително ефективен, рязко повишава ефективността на използване на топлината. Циркулиращият въздух в помещението поддържа микроклимата, зимно и лятно време. Като конструкция конвектора представлява топлообменник с безшумен вентилатор, отоплително тяло, разчитащо на принудителна конвекция. Много бързо осъществява затопляне на помещението и поддържа постоянна температурата във всички негови части. Предимството е, че на един уред може да се разчита както за отоплението през зимата, така също и за охлаждане през лятото. В България все повече хора се убеждават от необходимостта от охлаждане на помещенията през летния сезон.
СИСТЕМИ С ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ – системи, които служат едновременно за отопление и охлаждане. Малко по-високо първоначално капиталовложение, но за сметка на това ниски експлоатационни разходи. Къщата става независима от външни енергоизточници с изключение на ток. Би следвало да се предвиди допълнително ел. захранване с генератор (около 2000 – 3000 лв). Тези системи имат вградена термопомпа, която използва топлината на околната среда, което ги причислява към системите с енерговъзобновяеми източници. Външните кондензаторни тела, част от системата, трябва да бъдат така позиционирани върху фасадата на сградата, че да не загрозяват по никакъв начин нейния облик, което е задача на архитекта.
– На какъв принцип трябва да се разполага радиаторът в помещението? Има ли значение това дали е разположен в ниша, прикрит с декоративна решетка, плот и т.н?
Теоритично монтирането на радиатор в ниша отнема 10% от ефективността на топлоотдаването му. Същият ефект имат и различните видове декоративни паравани и решетки. Това лесно може да се предвиди и предотврати, като радиаторите се оразмеряват с 10% по-голяма нагревателна площ. Докато при вентилаторния конвектор такъв проблем не съществува и той може да бъде разполаган на което и да е място в помещението, съобразено с естетическите предпочитания на обитателите. Вграденият или “скрит” радиатор трябва много внимателно да бъде проектиран, така че да бъде същевременно ефективен, да не нарушава визията в интериора. Важно е в самия радиатор да бъде създаден конвективен въздушен поток.
– От физиологична гледна точка кое е най-подходящото за човека отопление в жилището? И в тази връзка вашият коментар за лъчевото и подовото отопление.
Физиологията на човека е определяща при създаването на условията в средата на обитаване. Три са необходимите условия, за да се чувства човек нормално и комфортно – температура, влажност и движение на въздуха. Конвективното отопление с движение на въздуха най-добре поддържа такива условия. На първо място, като най-ефективни за човека от физиологична гледна точка са конвекторите, следват конвективните тела (радиатори) и най-накрая е лъчистото отопление.
В зависимост от това, къде е разположен източникът на лъчисто отопление, на стената, пода или тавана, съответно се наблюдават положителни или отрицателни въздействия. За да бъде монтирано таванно лъчисто отопление, в помещение с постоянно обитаване, е необходима височина на тавана минимум 4 метра. Препоръчва се предимно за индустриални сгради или големи обществени помещения.
Стенното лъчисто отопление е по-скоро панелно. Вариантът с такова отопление, вграден в стената под прозореца е доста удачен и предпочитан.
Подовото водно лъчисто отопление е предпочитано за мокри помещения и помещения, където човек пребивава по-кратко време. Задължително е на повърхността на пода да се поддържа постоянна температура 30-32 градуса. Не се препоръчва подово отопление в спалнята, помещение където главата на човек е разположена много близко до пода. Не се препоръчва електрическо подово отопление, тъй като създава електромагнитно поле, което не въздейства добре върху човешкия организъм.
– При много ниски отрицателни температури през зимата кое е най-подходящото отопление?
Най-сигурни в тези извънредно студени дни са локалното отопление или централизираното топлоподаване. Регулирането на температурата се осъществява централно от ТЕЦ или от самите собственици, когато става въпрос за локално отопление. Системите с директно изпарение трудно могат да подсигурят самостоятелно необходимата топлина през месеците декември, януари и февруари. Необходим е допълнителен електрически калорифер или друг тип резервно отопление.
– Темата за енергийната ефективност лавинообразно нахлува в общественото пространство. Модерно е да се енергоспестява! А защо точно, малко хора реално се замислят. Практиката показва, че добри методи и технологии се унифицират, вследствие на което приложени в различни ситуации, положителният им ефект се компрометира. Бихте ли направили кратък коментар, на базата на вашите наблюдения в сектора какво се случва в момента в България?
За съжаление в момента в България водеща е ролята на парите. Всичко е сведено до това колко би струвало и по този начин съществени неща биват пренебрегвани, а оттам и крайният резултат не е добър за никого. В България, по мое мнение, генерално е сгрешена концепцията на строителството. Сградите, строящи се с цел продажба, се разпродават още на “зелено” и никой не се интересува от качествето на изпълнението. Мотото “Най-хубавия апартамент е продадения” е твърде често употребявано в строителния сектор. Интересите са насочени към квадратури, локация и т.н. Неглижираният облик на завършените вече кооперации далеч не е най-големия проблем. Сбърканите инсталации много често създават неразрешими проблеми, а потърпевши остават новите собственици, които сами трябва да намерят разрешение. Проблемът се корени и в прекъснатата връзка между проекта и изпълнението.
– От гледна точка на пестенето на енергия в България предстои да бъде извървян дълъг път по ограмотяване. Що се касае до политиката на държавата по отношение на възобновяемите енергийни източници все още няма необходимата яснота каква точно ще бъде нейната роля. За обикновения гражданин до момента стои единствено въпросът доколко една такава инвестиция е оправдана. Струва ли си изобщо на този етап и в близко бъдеще инвеститорите да се ориентират към алтернативните варианти за отопление?
Когато говорим за частния инвеститор той е най-заинтересован да планира разумно разходите на енергия за обслужването на еднофамилната къща. Донякъде частните инвеститори може да се каже, че имат възможността да бъдат независими от институции като “Топлофикация”. Друг е въпросът как инвеститорът да се добере до информацията, която да му послужи да вземе най-правилното решение. В най-общия случай той се свързва със специалист, който му разяснява възможните алтернативи, което меже да се тълкува и като субективен фактор. Разбира се, на този въпрос еднозначен отговор не може да бъде даден, като се имат предвид всичките приложими варианти. Би следвало те да се разгледат поотделно, с техните предимства и недостатъци.
За нашите условия има инвестиции, които се изплащат много бързо в рамките на 1 до 3 години. Например една от най-бързо възвращаемите инвестиции е използването на природна газ, термичните слънчеви колектори също имат бърза възвращаемост на вложения капитал. Автоматизация и контрол на температурата също е много ефикасно по отношение на инвестиране и възвращаемост. За други инвестиции е необходимо да се направи предварителен обстоен анализ.
ТЕРМОПОМПА – сравнително скъпо съоръжение и инсталация. Съществуват различни видове, които работят на различен принцип. Около 10 години са необходими за възвръщане на тази инвестиция. Особено важно е да се има впредвид това и при изтеглянето на кредити, защото съоръжението се амортизира. Климатизатори с термопомпа, които могат да отопляват и охлаждат, работят целогодишно. Нормалната сплит система от такъв тип работи добре до температура от около 0 градуса, под 0 градуса тя продължава да дава топлина, но при – 5 градуса кондeнзацията е много затруднена и мощността пада постепенно до под 50 %. Налага се и периодично разскрежаване на външния изпарител.
КОГЕНЕРАЦИЯ – когенераторите са целесъобразни за условията в нашата страна, ако те работят на природна газ. Следователно първото условие да има газ в района на къщата (сградата), който въпрос в България все още не е разрешен на държавно ниво. Газифициране в София се осъществява засега само в Банкя и Бояна и частично в приближени до тях квартали. Има градове, като например Асеновград, Ямбол, Ботевград, Севлиево и др., където газовите дружества направиха възможно газифицирането. И това са всичките резултати за този почти 40-годишен процес на газификация, който тече у нас. Докато една Полша например беше изцяло газифицирана, и то само за 10 години. Не ми се ще да коментирам точно сега защо в България нещата са отново опорочени. Така че когенерацията е приложима в районите с изградена или изграждаща се газификационна мрежа. Съоръжението е много добро и ефикасно, но същевременно доста скъпо и шумно. Затова е необходимо то да се инсталира на отдалечено от къщата място, за предпочитане в отделна постройка.
ПЛОСЪК ТЕРМИЧЕН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР – най-достъпни като цена с най-къс срок на възвращаемост.
ТРЪБНО-ВАКУМЕН КОЛЕКТОР – те са по-скъпи и инвестицията се възвръща в рамките на около от 4 до 5 години. Слънчевите колектори работят ефективно при енергийна мощност на слънцето между 300 – 600 W на квадратен метър, което за България е осъществимо в месеците от май до октомври. Докато през зимата тези колектори не могат да работят ефективно. Температурата, която осигурява един колектор, дори и най-качественият е максимум 30 градуса, която директно не може да се използва, трябва да се монтира термопомпа, която доста оскъпява инвестицията. Затова, когато говорим за слънчеви колектори, на тяхното директно използване, при висока ефективност, може да се разчита само за 6 месеца (май – октомври). За останалата част от годината климатът на България не е подходящ.
ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ – това са перфектни системи, доста скъпи и с изплащае на инвестицията за около 12 – 16 години. Електрическият ток (12 – 24 волта) се произвежда не само от от прякото огряване от слънцето, но и от разсеяната светлина. Между фотоволтаичната система, изравнителната батерия и консуматора се поставя инвертор, заедно с регулатор на напрежението, допълнителна инвестиция. При цените в момента в България фотоволтаичната система е една скъпа инвестиция. В случай че държавата поеме 50% от стойността на това капиталовложение тези системи биха били интересни за инвеститорите или широкия потребител.
Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: