Слънчева енергия   Leave a comment

 
 
 
 

Един от некласическите енергийни източници се явява слънчевата енергия, поради своята практическа неизчерпаемост.

 

Потенциалът на слънчевата радиация на територията на България е значителен, но се наблюдават значителни разлики в интензивността на слънчевото греене по региони. Анализа на данните показва, че териториално РБългария може да се раздели на три слънчеви зони, като средната годишна продължителност на слънце греенето е около 2150h и представлява около 49% от максималното възможно слънце греене.

• Централен – източен регион – заема 40% от територията на страната и 30% от населението. Областта покрива планински райони и се характеризира с променливост на микроклиматичните условия.
o Средна годишна продължителност на слънчевото греене
За сезона 31. III – 31.Х – до 1640h
За сезона 31. III – 31.Х – до 400h
 Ресурс на слънчевата енергия – 4kWh/m2/дневно или 1450kWh/m2/ годишно

• Североизточен регион – заема 50% от територията на страната и 60% от населението. Областта покрива селскостопански райони и индустриалната зона, както и част от централната северна брегова ивица. Средна годишна продължителност на слънчевото греене –
За сезона 31. III – 31.Х  –  до 1750h                             
За сезона 31. III – 31.Х  – 400 – 500h

Ресурс на слънчевата енергия – 4,25kWh/m2/дневно или 1450 -1500kWh/m2/ годишно
• Югоизточен и Югозападен – заема 10% от територията на страната и 10% от населението. Областта покрива южната брегова ивица
 Средна годишна продължителност на слънчевото греене –
За сезона 31. III – 31.Х – над 1750h
 За сезона 31. III – 31.Х – над 500h
 Ресурс на слънчевата енергия – повече от 4,25kWh/m2/дневно или 1550kWh/m2/ годишно
Икономическа целесъобразност и възможност за използване на потенциала на слънчевата енергия за производство на електрическа енергия

При анализиране перспективността на потенциала на слънчевата енергия за производство на ел. енергия са взети предвид следните факти:

Териториални бариери – при разглеждане възможностите за производство на ел. енергия от слънчева енергия, в размери, които да са по – големи от необходимите мощности за задоволяване на собствените нужди и да позволяват на производителя участие на пазара за зелени сертификати с така произведената енергия, трябва да се отчете техническата възможност за инсталиране на системите за трансформиране.

При предположение, че 77% от територията на страната се заема от горския фонд и обработваемата земя, както и от територии защитени от закона като природни резервати, военни бази и др., можем да предположим, че около 3% от територията на страната теоретично може да бъде използвана.

Икономически и технически характеристики на системите за преобразуване на слънчевата в електрическа енергия Плоскопанелни фотоволтаични елементи

􀀹 Приложение: производство на електро енергия
􀀹 Мощност: 5 -10kWe
􀀹 Ефективност: 10% при производство на ел. енергия
􀀹 Производство от един модул: 200kWh/y / при ефективност 10% за 1m2 площ/
􀀹 Цена на модулите: 4-5 USD/ на инсталиран W ( ако включим в цената допълните необходими съоръжения цената ще бъде 5-8 USD/на инсталиран W)
􀀹 Заемана площ: 2.2ha/MWe ( 22 000m2/MWe)

При централизирана система (фотоволтаична електрическа централа) свързана с националната електрическа мрежа (само тънкослойните фотоволтаични елементи могат да се конкурират с конвенционалните системи) цената на електрическата енергия произведена от такава система ще бъде приблизително 0.294USD/kWh – 0.245 USD/kWh при цена от конвенционална система 0.06 USD/kWh.

Следователно, потенциалът на фотоволтаичните системи е ограничен от цената на елементите й. Те могат да бъдат конкурентни и да имат принос в енергийния баланс на България ако се предвидят субсидии за тези технологии или цените на конвенционалните източници нарасне значително.

Статията, – *.pdf
 
                                                                                              
Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: