Термопомпи вода – вода   Leave a comment

От DARICCLIMA

Геотермалната енергия е топлината, идваща от Земята. Тя е чиста и постоянна. Ресурсите на геотермална енергия се простират от плиткото до горещите води и горещите скали, намиращи се на няколко мили под земната повърхност, до изключително високите температури на разтопените скали, наричани магма.
През зимата топлинната помпа отнема топлина от топлообменната система и я впомпва във входа на въздухопровода. През лятото процесът е обратен и топлинната помпа придвижва топлина от входа на въздухопровода в топлообменната система. През лятото отнеманата от входа на въздухопровода топлина може да се използва и като безплатно средство за топла вода.
Това намалява разходите за отопление, топла вода и климатизация, в режим охлаждане системите „вода / вода“ работят с около 20% по-висока ефективност в сравнение със системите „въздух/ вода“.
Работата  на термопомпите е да пренася топлинна енергия от система с ниско температурно ниво към система с по-високо температурно ниво. Електрическата енергия е необходима само за задвижване на компресора на термопомпата и представлява 25% от получената енергия, а останалите 75% се получават от водата.
Получената енергия надвишава 3 – 4 пъти вложената електрическа енергия и може да се използва както за подгряване на топла вода така и за климатизация на сградата.
Коефициента на трансформация на термопомпа вода – вода е от 4,4 до 5,6.

В отоплителния кръг може да се включат като втора степен други енергийни източници (слънчеви колектори, котли), за да се постигне по-висока температура и гарантиране на надежността.

„Извличането“ на топлината от земята става по два основни начина:

1. Отворена система

Отворената система представлява директно изпомпване на вода от сондаж, кладенец, езеро или река. В режим на отопление изпомпаната вода влиза в термопомпата, отдава част от своята топлинна енергия на хладилния агент и вече охладена се връща към втори сондаж, в езерото или реката. В режим на охлаждане водата поема топлина от хладилния агент и я извежда към земята. Единственото, което се променя при използването на водата е нейната температура. Водата или отново се връща във втори сондаж, за да не се наруши нивото на подземните води, или се влива в езеро или канализация, ако нивото на подземните води е достатъчно високо.

2. Затворена система

Там, където няма достатъчно подземна вода може да се използва затворената система. Единият вариант е през полиетиленови тръби, поставени във вертикален сондаж или хоризонтален ров, море, река, блато или канал, да преминава антифризен разтвор, който поема или отдава топлината от земята към помещенията или обратно. При другия вид затворена система хладилен агент от ЗТК циркулира по медни тръби и се изпарява директно от топлината на земята.

В тази система топлината се черпи от земята посредством вкопана в нея тръбна система. Земята има постоянна температура при дълбочина над 1-2 м. На 10-12 м тя е 8-10°С през цялата година. Със земя-вода термопомпите можете да достигнете до необятната, неизползвана енергия в земята. Слънчевата енергия, съхранена там, е също един непрекъснато обновяващ се енергиен източник. Тя е достатъчна за отоплението на всеки дом и като източник на топла вода. Енергията, която ще извлечете от земята зависи от състава на почвата и определя броя и вида на инсталациите на топлоизточника. Със земя-вода термопомпите се отнема енергията от почвата в собствената градина. В зависимост от възможностите на инсталация, могат да се използват земни намотки или земни колектори за достигане до топлоизточника.

Приложението на термопомпите, оползотворяващи топлината на нискотемпературни подпочвени и езерни води в света доказва високата конкурентноспособност на тази алтернатива за топло и студоснабдяване. Водата от кладенци е особено привлекателна поради относително стабилната и температура (10°С -15°С) през годината.

Термопомпите най-често се използват в страни с умерен климат, осигурявайки охлаждане на помещенията през лятото и отоплението им през зимата. Te си служат с идеята за обръщане посоката на охладителния цикъл. И двата режима на термопомпата (охладителен и отоплителен) правят точно едно и също нещо. Те „изпомпват“ топлината от едно място до друго. При тези примери топлината във въздуха се въвежда и извежда от помещението.
Съществуват два основни начина за отнемането на топлината в зависимост от вида на термопомпения агрегат, вида на източника на топлина и начина на пренасянето й – директен и индиректен топлообмен. Разликата между двата се състои в това дали съществува междинен работен флуид, който да пренася топлината между източника на топлина и термопомпения агрегат.
Ефективността на една термопомпена инсталация се определя от коефициента на трансформация на термопомпения агрегат. Решаващо значение за неговата стойност имат температурата на източника на топлина и температурния режим на работа на консуматорите на топлина. Колкото по-висока е температурата на първоизточника и по-нисък температурен режим на работа позволява консуматора на топлина, толкова по висока е ефективността от използването на термопомпената инсталация.
Теоретично коефициентът на трансформация може да достигне стойност над 10,0. На практика стойността на този коефициент за най-широко разпространените и използвани в бита термопомпени инсталации се движи в границите между 2,0 и 5,5. Това означава, че за всеки вложен 1,0 kWh енергия могат да бъдат получени от 2,0 до 5,5 kWh топлина.

Вода-вода термопомпата използва предимствата на относително постоянната температура на подпочвената вода. Дори през мразовити дни, водата поддържа температура от +7°С до +12°С. Термопомпи вода-вода са с „най – висок“ коефициент на превръщане. Изискват големи количества вода, по възможност на малка дълбочина и с „добър“ химичен състав.
Енергийната производителност на вода-вода термопомпите поставя нови стандарти. Съотношението между вложено електричество и получена безплатна природна енергия е изключително изгодно и текущите разходи са значително ниски.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: