СЕ маркировка   Leave a comment

Въвеждането на СЕ маркировката в икономиката на страната в следсвие от членството на България в ЕС ще доведе и до налагането на провеждане на тестове и набиране на набор от документи отговарящи на изискванията поставени от директивите, който регламентират издаването и поставянето на СЕ маркировката.

Какво представлява CE маркировката?

Буквите „CE“ са съкращение от френския израз „Conformité Européene“ който буквално означава „Европейско съответствие“.

CE маркировката е въведена от Европейската комисия и Комисията е тази, която определя условията за употребата на знака в съответствие с различните директиви за СЕ маркировката. Поставяйки CE маркировката, производителят или негов представител в границите на ЕС декларира(т), че отделният продукт е в съответствие с общите предписания за безопасност, посочени в директивите за CE маркировката. Производителите извън ЕС могат да посочат вносители от Европа, които да бъдат техни представители за Съюза.

СЕ маркировката представлява индикация, че изискванията към всяка една от приложените Директиви са били изпълнени. Насочена е към властите на държавите членки и е защитена от тях.
СЕ маркировка се поставя само на продукти, обхванати от Директиви от Новия подход, за каквито задължително е необходимо удостоверяване на съответствието.
Маркировката СЕ не е знак за произход на продукта, той може да бъде произведен и в други страни, но оценен съгласно изискванията на европейската система за оценяване на съответствието.
Правният статут на СЕ маркировката е регламентиран в Директивите. Тя не е търговска марка за качество, а трябва да се разглежда като декларация на производителя или на неговия упълномощен представител, че продуктът съответства на всички приложими хармонизирани разпоредби.
Законовата рамка изисква производителите да поставят СЕ маркировка на техния продукт, опаковка, табела с данни и съответна придружаваща документация. В страна, в която има влязла в сила директива от Нов Подход, се счита за нарушение да се пуска продукт на пазара без СЕ маркировка. Производителят е правно отговорен за осигуряване на съответствието на продукта със съществените изисквания за безопасност и за поставянето на СЕ маркировка.
СЕ маркировката е една от важните мерки, които предприема Европейския Съюз за създаването на Единния пазар и за насърчаване на икономическото развитие на страните членки. Целта на директивите от Нов подход е да улесни свободното движение на стоки към Европейския съюз, както и вътре в него. Това постепенно води до реално свободно движение на стоки в Европа, тъй като броят на присъединяващите се страни се увеличава. Ето защо Европейската комисия счита СЕ маркировката като „Паспорт“, който ще позволи на продуктите свободно да се движат в Единния пазар на Европейския Съюз.
Потребителите считат СЕ маркировката на продукта като индикатор за съответствие с минималните стандартни изисквания за безопасност, които може да не са налице при други продукти. По тази причина, макар и неточно, СЕ маркировката се приема от много потребители като „Символ на Качество“.
За производители на продукти, които изнасят стоките си в страните от Европейския Съюз, успешният бизнес става немислим без СЕ маркировка. В днешни дни е дори по-важно да се получи СЕ маркировка от скъпото инвестиране в реклама.
Страните-членки трябва да предположат, че продуктите, носещи маркировка СЕ, са в съответствие с всички клаузи на действащите директиви, отнасящи се за поставянето й. Страните-членки не могат да забранят, ограничат или възпрепятстват пускането на пазара и пускането в експлоатация на тяхна територия на продукти, носещи СЕ маркировка, освен ако клаузите за СЕ са неправилно приложени.

__________________________________________________________________________________________

Наредба за маркировката за съответствие

Обща информация за CE маркировката: http://www.cemarking.net/
http://www.newapproach.org/

Директива TBDK 2008 BG

Директива VHBE 2008 BG

Директива VHBH 2008 BG

Advertisements

Posted 28.03.2011 by vemiplast in За дограмите

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: