Смъртта на тази „демокрация“ е неизбежна   Leave a comment

Интелектуален клуб „Строго секретно“

Няма добри новини. Теж­ките времена ще продължат още доста дълго. Така наре­ченото „ново варварство“ и през следващите 15-20 години ще присъства и ще набира сила.

Нарастващата вълна сре­щу актуално управляващата мафия, излъчена от органи­зираната престъпност, ще доведе до нейното елими­ниране. Но същността на нещата е по-дълбока. Тази поредна битка е само след­ствие, но не и причина.

А каква е причината? И какво трябва да се прави, за да се излезе от сегашната безпътица и бездействие.

Преди всичко е въпросът какво се случи преди 20 години. Всеки преврат от такъв мащаб изтласква на повърхността мръсотията и тинята – луди, маниаци, авантюристи, садисти, мародери, разрушители, при­митиви, игноранти. Но те са само на повърхността на тектоничния разлом, появил се под България и Източна Европа, съдържащ се в две думи „либерален капитали­зъм“, изродил се у нас в най-канцерогенната му форма на мутренската държава. Заед­но с него влизаха в живота онези, които се родиха след 1990 г. – умствени и морал­ни мутанти, необразовани, функционално неграмотни и слабоумни психопати. Раз­бира се, има и изключения, но те само потвърждават принципа.

Над България постепенно се спуска мъглата на новото средновековие и новото вар­варство, прикривани от спо­менатите две думи – „либе­рален капитализъм“, в който вегетарианците преминаха на служба на канибалите.

България стана залож­ник на корупцията и на просташката организирана престъпност. Въпросът, от­къде се взе тoзи боклук, още дълго време няма да намери отговор, но несъмнено тoва е специфика на така нарече­ния „български преход“ от социалната държава към ли­бералния капитализъм и към превръщането на България в хоспис, тоест умиралня, в която на безнадеждно онкологично болните дават някакви обезболяващи, за да направят излизането им от живота по-леко. Чрез пъл­ното деиндустриализиране и пълното деобразоване на нацията постепенно, но неотклонно, масите бяха дебилизирани с помощта на медиите, чалгата, тъпи­те развлечения. Така те се лишаваха от елементарен разум и даже не разбират какво става около тях.

И на нас е трудно да кажем какво все още про­извежда България и къде работят българите. Нещата са страшни. Три милиона българи са емигрирали. По принцип това са най-трудоспособните и най-об­разовани, предимно млади хора. Два милиона българи са пенсионери. Общо – 5 милиона. 800 000 български граждани с цигански етнос, 350 000 – с мюсюлмански. Това прави още 1,1 милиона. Общо – 6,1 милиона. Ако приемем, че общо сме 7,5 милиона, остават 1,5 ми­лиона. От тях 30 процента са безработни, тоест 500 000. Остава 1 милион. От тях около 800 000 работят в паразитните финансови и туристически услуги.

И какво остава? Това е макроикономиката на бъл­гарската нация. Нещата са отчайващи. Така нареченият „преход“ доведе България до банкрут и задънена ули­ца. Трябва да се готвим за неизбежното. Но няма къде да бягаме, все още няма резервна планета. Значи, трябва да се търси изход от този хаос, така че поне следващото поколение да може да разчисти руините и да излезе на слънце.

Даже и най-големите глу­паци разбраха, че либерал­ният капитализъм е тотална катастрофа, катастрофираха и така наречените „рефор­ми“ с изпълнение на либе­ралните дебили, пръкнали се у нас след 1990 г.

Общата картина в света все повече напомня нача­лото на 30-те години на миналия век, преминали в голямата война. Разбира се, аналогиите винаги са услов­ни, но, така или иначе, в тях има повтарящи се основни сюжети.

САЩ са гигантска финансово-икономическа бом­ба, чиито взрив е неминуем. И там провалилият се елит се опитва да запази властта, без да променя същността. Но рано или късно, САЩ ще обявят банкрут, с което ще предизвикат социално-ико-номически армагедон.

Вече с просто око се вижда, че кризата на Евросъюза, като змийско ухапване, се разпространява от южна­та периферия на ЕС към неговото сърце на все още богатите държави. Онова, което предлагат европей­ските лидери само влошава ситуацията. Обикновените хора не искат със своята кожа да плащат за престъ­пленията на неолибералния експеримент. Изход от тази ситуация в рамките на съществуващите политиче­ски системи европейците нямат.

Русия след 1990 г. попад­на в ръцете на клептократичен режим и също затъва във вълните на неолибералната криза. И най-големите песи­мисти не очакваха в Русия да се осъществи такъв умо­помрачителен със своите мащаби грабеж на общи ре­сурси и тази огромна страна да се превърне в суровинна колония на Запада.

Това са основни части от общата картина на све­та, в който след 1990 г. на власт, с малки изключения, дойдоха либерални сади­сти и фундаменталисти. Те извършиха безпрецедентна криминална революция, наричайки я „демократична и пазарна реформа“. Именно този глобален „елит“ из­върши колосален грабеж и концентрира 95 процента от собствеността в ръцете на 1 процент управляваща каста.

Те нямат друг изход ос­вен да тръгнат по пътя на либерал-фашизма – лъжи, граби, потушавай, бягай, в името на забогатяването на мародерстващото малцин­ство. „

Каква демокрация? Това е либералистичен фашизоиден тоталитаризъм. Никаква демокрация не може да има в общество, в което цялата собственост е в ръцете на 1-2 процента. При такава база всички сме обречени на деградиране.

Но докато на Запад този процес продължаваше около 200 години, у нас той стана само за 20 години. Шоково. Така беше предписан от няколко нашенски и чужди олигофрен-икономисти.

Може да се каже, че беше разработен и осъществен уникален исторически екс­перимент, в това число и в България – либерал-фашизъм. Създадена беше сис­тема, която пресича всяка възможност народът да се събуди и да започне някакво възраждане. Политическият живот беше залят с бетонен саркофаг, като изгърмелите реактори на Чернобил.

Законите на капитализма са жестоки – който има пари­те, има и властта. И никакъв народ няма да попречи на това?

Отдавна дойде времето да се излекуваме от някои илюзии, в това число и илю­зията за някаква демокрация при капитализма.

И днес доморасли демаго­зи ни говорят, че универсал­ното средство за победата срещу ужасяващата коруп­ция и организираната прес­тъпност у нас е свободата на изборите и свободата на словото. Глупости. Опитът на съвременния свят дока­за, че капиталистическото народовластие се изроди в търговска демокрация, тоест че управляват само богати­те. И именно търговската демокрация ражда коруп­цията и никой в рамките на тази система не може да се справи с нея.

Значи, трябва да се сменя системата, а системата се  нарича либерален капита- лизъм. Властта на парите  по този начин ни лишава от правото на глас. Ставаме  ненужни, излишни. Това означава, че либералният капитализъм има само един  изход – да отнеме от масите, които са безполезни и  излишни, всички останали  придобивки – пенсии, помо­щи за безработица и т.н. Но как? Чрез отнемането им на правото на глас.

Заради това в предсто­ящите избори лозунгът „всички срещу тиквата“ не е достатъчен.     Подготвя се поредното нагло фалши­фициране с участието на репресивния апарат и пиар, пропаганда за промиване на мозъците, към криминализиране и приватизиране на властта, деградиране на населението, нов феодали­зъм и ново варварство.

Значи непосредствената задача е да се изхвърлят тези политизтърсаци, които от 20 години водят към демонтаж на социалната държава. Вед­нага след това ще дойде и въпросът какво да се прави по-нататък.

Очаквайте: Какво да се прави

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: