Archive for the ‘Енергийна ефективност’ Category

Как да намалим разхода на гориво на колата си   Leave a comment

1. MPG-CAPS таблетки

2. Водороден генератор

3. Смазка на базата на нанотехнологии

Advertisements

За особеностите на слънчевата енергия   1 comment

__

__

За да бъде едно общество успешно, са нужни ерудирани специалисти, казва експертът по соларни технологии доц. д-р Петко Витанов

Що е това слънчева енергия и какви са възможностите ѝ за развитие у нас? По тази и други теми разговаряме с ръководителя на Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ) към БАН доц. Петко Витанов.

____

___

__

Доц. Витанов, разкажете ни малко за вашата лаборатория и в какво се изразява вашата дейност?

– Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ) е едно малко научно звено със състав от 30 души. Поддържаме го малко, за да бъде гъвкаво. Основната ни дейност са научните и научно-приложните изследвания в областта на слънчевата енергия.

Допреди 10 години със слънчевите технологии се занимаваха главно ентусиасти, еколози и др. Постепенно нещата се развиха в друга плоскост и въпросът за използването на възобновяеми енергийни източници, от който най-големият дял е на слънчевата енергия, излезе на преден план.

Каква реално е ролята на слънчевата енергия в съвременния свят?

– Реално погледнато слънчевата енергия е първоизточникът на почти всички енергийни източници на Земята. Това се отнася дори и за фосилните горива, които са възникнали в резултат от фотосинтезата, извършвана от древни растения. Вятърната и водната енергия също са производни на енергийни източници на слънчевата енергия. Без слънчевото греене не би имало кръговрат на въздуха и на водата. Изключение правят урана и геотермалната енергия.

Пряката енергия на слънчева светлина, която попада всяка секунда върху земната повърхност е огромна, тъй като тя облива цялото земно кълбо. На практика тази енергия е неизчерпаема, но в същото време е и ограничена, което е голямият ѝ недостатък. Каквото и да се направи, максималната енерия, която попада за една секунда върху един квадратен метър, е 1000 вата и то за слънчеви дни в часовете между 11:30 и 14:00 ч.

Какви са предимствата на този тип енергия?

– Слънчевата енергия има две основни предимства. На първо място тя е по-прогнозируема и не се влияе толкова от случайни атмосферни фактори, като например вятърната енергия. Освен това фотоволтаичните системи пасивно преобразуват светлината и не изискват постоянна поддръжка. Това ги прави по-удобни за управление и за включване в общия енергиен баланс на страната.

На второ място слънчевата енергия позволява децентрализирано производство. Представете си ситуация, в която всяка еднофамилна къща разполага със слънчеви модули с мощност между 5 и 10 киловата. Произведената от тях енергията  се „инжектира“ в мрежата за ниско напрежение. В този случай самото децентрализирано производство избягва претоварванията на мрежата, тъй като няма нужда от пренасяне на мощност, която трябва да се преразпределя.

Страната, която за първи път въведе масовото използване на слънчевата енергия от централи с малки мощности и така използва максимално предимствата на децентрализираното производство на електрическа енергия, е Германия. Така беше избегнат испанският модел, при който се отиде към създаване на големи слънчеви централи. Te много бързо претовариха разпределителната мрежа, което направи невъзможно бъдещото присъединяване на големи централи с мощност над 10-20 мегавата.

За успеха на германския модел говори и статистиката според, която само за месеците юли и август 2011 г. в страната са инсталирани фотоволтаични системи с мощност над един гигават (GW).

Кои са недостатъците на слънчевата енергия?

– Макар че имат много предимства, тези технологии не могат да бъдат пълна алтернатива на останалите енергоизточници, най-малкото защото са неизползваеми в тъмната половина на деня. Затова се обмислят различни възможности слънчевата енергия да бъде акумулирана или транспортирана. В Западна Сахара например съществуват планове за изграждането на слънчева централа с мощност 400 мегавата, чиято енергия впоследствие да достига до Европа.

Друг вариант предвижда използването на различните часови пояси – така централите, намиращи се в светлата част на деня ще могат да захранват градовете и предприятията, в които вече е тъмно.

Съществува и трета много перспективна възможност – слънчевата енергия да се преобразува във водород, който се очертава като горивото на бъдещето.

Съществуват ли вече подобни водородни инсталации?

– Да. В Дания вече е създаден демонстрационен проект в затворено селище. То използва енергията от вятъра и я преобразува във водород, от който в последствие се добива електричество. При този подход вместо вятърна енергия може да се използва и слънчева енергия. Една американска фирма вече предлага на клиентите си инсталации от пет киловата, които произвеждат водород, служещ за захранването на горивни клетки през нощта. Нейната  цена е около 20 хиляди евро.

Възможен ли е в България моделът на Google за схема, позволяваща на домакинствата да закупят собствени слънчеви инсталации на кредит и после да ги изплащат чрез сметките си за ток?

– Да възможна е, и ние вече сме я предлагали. Това е така нареченият ESCO модел. Пред него не съществуват технологични трудности да се реализира навсякъде по света, включително и в България. Единственият проблем у нас е, че никой не желае да направи дългосрочни инвестиции в подобни лизингови схеми. Инвеститорите търсят печалби в по-кратки срокове.

Кои са най-популярните митове относно слънчевата енергия, които битуват в обществото?

– Често съм чувал от хора, които претендират да са ерудирани е, че фотоволтаичната технология била вредна и че основният материал на фотоволтаичните модули – силицият, е бил токсичен. Силицият е абсолютно безвреден материал. Има разбира се материали като кадмиев телурид и кадмиев сулфид, които са опасни, но те не са масово разпространени. Освен това фирмите, които работят на базата на тези материали, поемат ангажимента след края на експлоатационния срок на съоръженията да ги приберат и рециклират.

Друг мит е, че цената на електричеството от фотоволтаичните технологии е висока. Това не е точно така, тъй като цената на този тип електричество започна сериозно да намалява. С развитието на масовото производство през последните пет години, цената на фотоволтаичните модули спадна от 4 евро до под едно евро за един ват. От друга страна цената на електрическата енергия от конвенционалните източници продължава да нараства.

Какво е отношението на българските компании към слънчевата енергия?

– Работим добре с българските фирми. По-голям е интересът от страна на предприемачите, които искат да построят слънчеви централи. Те се обръщат към нас за консултации, тестване на използваните от тях слънчеви съоръжения, проектиране на инсталации и т.н.

За съжаление в България не съществува корпоративна наука. Тук няма големи корпорации, които могат да си позволят да заделят част от печалбите си за иновации и изследвания. Фирмите масово нямат интерес да рискуват с инвестиции в разработката на нови технологии или високотехнологични производства . Тези изследвания са рискови, тъй като са иновативни и може да се окажат пазарно нерентабилни.

Защо България трябва да инвестира в подобни “луксозни“ дейности като научни изследвания?

– Наистина някои казват – за какво сте ни? Истината е, че ако нас ни нямаше, щяха да дойдат да ни консултират различни чуждестранни специалисти. На тях правителството и бизнесът ще трябва да плащат в пъти повече за създаването на проекти и за консултантски дейности, отколкото сега плащат за нашите услуги.

Затова всяка развита страна трябва да поддържа един контингент от експерти-консултанти в различни области на науката и технологиите и това са учените. В противен случай поемаме по т.нар. африкански модел, в който страните канят и плащат на чужди консултанти. За да бъде едно съвременно общество креативно, то трябва да бъде ерудирано.

Кой е успешният модел за развитие на страната ни?

– Когато имате предимно малки и средни предприятия държавата е тази, която трябва да поощрява и компенсира рисковия фактор в научните изследвания и иновации с програми за повишаване на конкурентоспособността. Подобна политика е характерна не само за малките държави, но и за гиганти като САЩ и Китай. В Китай огромни компании получават безлихвени кредити или помощи от държавата, които да вложат в наука.

При сегашната ситуация как мотивирате младите хора, който искат да се занимават с наука, да дойдат при вас?

– При нас имаме млади хора, които искат да се занимават с наука. Успяваме да ги мотивираме по различни начини – с работа по европейски проекти , с допълнително заплащане по договори и др. Единственият проблем е, че основното заплащането, което можем да им предложим в БАН е по-ниско.

Когато говорим за млади хора, за съжаление тенденцията е все по-малко от тях се насочват към природните и техническите науки след завършване на средното си образование. От друга стана независимо, че днес имат големи възможности за достъп до информация, младите хора масово остават с доста ограничени знания. На мнозина от тях  им липсват основни познания дори след завършване на техническа или природна специалност.

От Георги Георгиев

Топлинен комфорт   Leave a comment

Топлинният комфорт е такова състояние на топлинната среда, при което тя се приема от обитателите с удовлетворение.

Но тъй като това удовлетворение е до голяма степен субективно и променливо, задачата на проектанта е да отговори на изискванията на колкото може по-голям брой потребители, дори ако резултатът не е напълно приемлив за останалите колкото и много да са те.

Усещането за топлинен комфорт е функция преди всичко от обмена на топлина между човешкия организъм и околната му среда. Този обмен се осъществява чрез следните механизми:

(а) затопляне или охлаждане на тялото чрез конвекция с въздуха (в зависимост от това дали неговата температура е по-висока или по-ниска от тази на кожата);

(б) охлаждане на тялото чрез топлоотдаване при изпотяване;

(в) затопляне или охлаждане на тялото от излъчването на ограждащите повърхности (в зависимост от това дали тяхната температура е по-висока или по-ниска от тази на кожата);

(г) затопляне на тялото от слънчевите лъчи (преки или непреки);

(д) затопляне на тялото, предизвикано от пряк контакт (кондукция) с други хора и съоръжения в помещението.

Всеки от тези механизми има различно участие в обмена на топлина между индивида и околната среда – конвекцията с околния въздух (вкл. изпаренията чрез дишането или през кожата) причинява над 50% от загубите на топлина от човешкото тяло, около 35% от тези загуби се дължат на топлинното излъчване от кожата. Контактните загуби (от кондукция) са незначителни (под 1%). Около 6% от температурата си тялото губи за загряване на поетата храна.

За да се осигури желаният топлинен комфорт, е необходимо още при изготвянето на архитектурния проект за дадена сграда да се използват рационално естествените дадености на нейната среда, както и да се изберат подходящите строителни решения (композиция, структура и строителни материали).

Тази задача има приоритетен характер, тъй като осигуряването на топлинния комфорт изисква най-големи инвестиции, а поддържането му – най-големи последващи експлоатационни разходи на енергия и пари. Важността й се допълва от доминиращото значение на топлинния комфорт в оценката на комфорта като цяло, а така също – и от екологичните измерения на всяко избрано решение.

За България, както и за умерения климатичен пояс изобщо, решението на проблема за топлинния комфорт се усложнява от диаметрално противоположните задачи, с които то е свързано – отопление през зимата и защита от прегряване през лятото. Ето защо е необходимо да се изработи ясна стратегия за начина, по който ще може с минимален разход на енергия да се постигне оптимален топлинен комфорт дори и при екстремните условия на двата сезона.

Топлинен комфорт през зимата

За да се осигури топлинният комфорт през зимата при максимално икономично отопление, трябва да се създадат условия за:

(а) Улавяне на слънчевата енергия и превръщането й в топлинна

То се обуславя от ориентацията на сградата, от засенчванията (конфигурация и среда на сградата), от материала и дебелината на стените и от размера и разположението на прозорците, през които проникват слънчевите лъчи.

(б) Натрупване (акумулиране) на топлината в сградната маса

Поглъщането и натрупването на топлината дава възможност да се ограничат температурните промени в сградата. Нейният капацитет да акумулира топлината от слънцето зависи от топлоемкостта, т.е. от инертността на материалите, от които са изработени различните строителни елементи.

(в) Запазване на натрупаната топлина

В най-голяма степен то зависи от формата и уплътнеността на конструкцията, както и от качеството на изолацията, която ограничава загубите на топлина от сградата. Групирането на помещенията в зони с диференцирани топлинни изисквания и ориентирането им съобразно с тяхното предназначение позволява не само по-рационално да се разпредели мощността на отоплението в сградата, но и зоните с по-слабо отопление да се използват като буфер срещу загубите на топлината.

(г) Разпределение на топлината в сградата

Разпределението на топлината трябва да се регулира така, че да се насочва към различните помещения според тяхното предназначение и моментни нужди. По естествен път това се осъществява чрез излъчването и конвекцията (преминаване на топлината от конструкцията в околния въздух) и чрез термоциркулацията (естествено придвижване на по-лекия топъл въздух нагоре); по изкуствен път разпределението може да бъде регулирано чрез механична вентилация.

Топлинен комфорт през лятото

За да се осигури топлинният комфорт през лятото без (или с минимално) използване на климатична инсталация, трябва да се създадат условия за:

(а) Защита от слънчевите лъчи

За да се предпази сградата от прякото действие на слънчевите лъчи (и съответно – от прекия приток на топлина), е препоръчително да се създадат външни екраниращи системи, които да засенчват преди всичко отворите. Тези екрани могат да бъдат както постоянни, така и подвижни. През лятото растителността служи като естествен сезонен екран, тъй като дърветата ограничават проникването на преките слънчеви лъчи, а растителните килими – на лъчите, отразени от повърхността на земята.

(б) Намаляване на притока на топлина

За да се избегне непрякото проникване на топлина през плътните ограждащи елементи (фасади и покриви), е необходимо те да бъдат изпълнени от материали с висока топлинна инертност и/или ефективно изолирани. По-гладките фасадни повърхности, оцветени в светли тонове и особено в бяло, отразяват по-добре слънчевата радиация от грапавите и тъмни повърхности. (Известна е кампанията „бял покрив“ в САЩ.)

(в) Отстраняване на излишната топлина

За тази цел може да се използват вентилационни отвори, както и системи за естествена вентилация, които под влиянието на температурните разлики действат на принципа на „коминния ефект“. Трябва обаче да се предвиди възможност за закриване на тези отвори в студено и ветровито време, така че да се предотвратят възможни течения и топлинните загуби.

(г) Охлаждане на помещенията

Естествените средства за охлаждане, които проектантът може да предвиди, са водни площи, фонтани, растителност, подземни тръбопроводи и т.н.

Две от изброените по-горе мерки са препоръчителни както за запазване на топлината през зимата, така и за нейното изолиране през лятото:

– високата топлинна инертност на материалите, от които са изградени ограждащите елементи на сградата (фасади и покрив);

– добрата топлинна изолация на тези елементи.

Цялата история на човешката строителна дейност показва, че особената важност на тези два фактора е добре известна от най-дълбока древност. Но докато в миналото превес е имало използването на материали и конструкции с висока топлинна инертност (дебели стени от камък, тухла, кирпич или трамбована пръст, масивни покриви и др.), в наше време значително по-голяма роля играят изолациите. Причината за това е очевидна – в днешните многоетажни сгради, с огромни в сравнение с миналото обеми, олекотяването на строителните елементи се превръща в императив.

Топлинна изолация

За да се ограничи негативното отражение на съвременните сравнително леки и тънки стени върху топлинния комфорт и произтичащото от това огромно потребление на енергия, напоследък чувствително нараства приложението на изолационните материали, а техният асортимент непрекъснато се разширява. Различават се три групи изолационни материали: с минерален произход, пластмасови с алвеоларен характер и с растителен произход.

При изпълнението на топлоизолацията на плътните ограждащи елементи (стени и покрив) трябва да се има предвид, че ако тя бъде положена от вътрешната им страна, ще изключи техния топлинен капацитет от общия капацитет на сградата. Това ще създаде условия за по-бързо затопляне на помещенията, след като се включи отоплението, но и за по-бързото им охлаждане след неговото изключване. Обратно – ако изолацията е положена отвън, е нужно повече време за затоплянето на помещенията, тъй като самите стени поглъщат топлина, но и охлаждането е по-бавно, благодарение на което температурните колебания се намаляват и топлинният комфорт се подобрява.

Важно значение за този комфорт има и изпълнението на остъклените външни повърхности – прозорци, врати, витрини, оберлихти (горни осветления). Днес то се осъществява изцяло от специализирани фирми, които предоставят на клиента пълна информация за топлинните характеристики на предлаганите от тях изделия. Препоръчително е да се предвиждат малки отваряеми крила (форточки) или вентилационни дюзи (регулируеми малки отвори в рамката на прозореца), които позволяват по-прецизен контрол върху притока на въздух отвън, отколкото при отварянето на целия прозорец.

Специално внимание трябва да се обърне на възможностите, които едно открито пространство към най-слънчевата фасада – лоджия, балкон или зимна градина – изцяло остъклено през зимата и отворено през лятото, предлага за чувствително повишаване на топлинния комфорт и през двата сезона.

Топлинна инертност

Огрята от слънцето плътна фасадна стена отразява част от получената енергия и абсорбира останалата. Абсорбираната топлина постепенно преминава към вътрешната повърхност на стената, при което част от нея се загубва. Времето, за което температурите на външната и вътрешната повърхност се изравняват, е функция от дебелината на стената, както и от топлинната проводимост на строителните материали, вложени в нея.

Тази разлика във времето за изравняване на температурите и размерът на топлинната загуба за това време характеризират топлинната инертност на даден строителен материал и съответно – на многослойна преграда от два и повече вида материали. Топлинната инертност на всеки строителен материал, се определя от две величини:

– Топлинната дифузия представлява скоростта на движение на топлината през материала и характеризира способността му да предава промените в температурата. Дифузията е право пропорционална на коефициента на топлинна проводимост на материала (количеството топлина, което преминава за един час през стена, изпълнена от този материал и дебела един метър, при разлика 1°C между температурите на двете й повърхности) и обратно пропорционална на обемната специфична топлина (произведението от неговото относително тегло и топлинна маса).

– Топлинната ефузия изразява способността на даден материал да абсорбира (или да отдава) топлина.

За целите на топлинния комфорт е необходимо да се намали амплитудата на топлинния поток през външните прегради на сградата – фасади и покрив. Ако тези прегради са хомогенни, т.е. от един материал, той трябва да е с ниска степен на дифузия и висока степен на ефузия. За многослойните прегради е препоръчително да имат ниска външна дифузия и висока вътрешна ефузия.

Тънките стени могат да имат катастрофален ефект върху комфорта – поради тяхната ниска топлинна инертност и слаби изолационни възможности затоплянето или охлаждането им става почти мигновено.

Тази година “КСЕЛА България” започна редовното производство на най-новият си продукт YTONG extrA+, който притежава коефициент на топлопроводност 0,09 W/mK, непостигнат от никой друг зидарски материал. Така еднослойна зидария с дебелина 30 cm има коефициент на топлопреминаване по-нисък от референтната стойност за външни стени, посочена в Наредба № 7 за енергийна ефективност. Затова работата с новото блокче позволява да се избегнат допълнителните изолации по фасадите.

ИНТЕГРИРАНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ  от МАРИСАН

Източник: http://www.buildingreen.net/bg

Най – изгодният енергиен източник за отопление   Leave a comment

инж.Владимир Карапетров

ОВК проектант

 

 

_______

Педи няколко месеца от списание „Още за къщата” се свързаха с мен и ми предложиха да напиша публикация на тема „Най-изгодният енергиен източник за отопление”. Темата ме вълнува от доста време насам, но така и не бях започнал работа по нея, няколко месеца по-късно седнах и направих настоящото сравнение:……………

Вижте цялата статия

10 мита за фотоволтаиката   Leave a comment

1. Производството  на соларна енергия зависи изцяло от количеството на слънчева светлина.

Истината е, че слънчевата енергия е източникът на енергия, който най – равномерно се разпределя върху Земята. Независимо в коя част на земното кълбо се намират панелите, щом има светлина – те работят. Германия е добър пример – не е страна със значително слънцегреене, но е най- големият пазар на слънчева енергия, през лятото почти 10% от електричеството за домакинствата в южна Германия идва от соларни панели.

Очевидно е, разбира се, че ако инвестицията е в района на Сахара, вървращаемостта ще е много по-висока, но съществуват много други фактори, които не са за пренебрегване. Влияние оказват наличието на електрическа мрежа, изкупните цени на електроенергията, политическата стабилност в страната и др. Например, в Северна Аляска много по-разумна инвестиция би била тази в соларна енергия, отколкото в прекрването на кабел от някоя далечна електроцентрала или точка на присъединяване.

2. Соларните панели са атрактивни единствено там където има пазарна ниша.

Соларната енергия е атрактивен продукт навсякъде по света където хората иимат нужда от електричество – което в наши дни е във всяко цивилизовано място. Това е един огромен пазар, който предполага не само големи централи в пустинните райони, независимо, че те са в голяма степен конкурентоспособни.

Покривните соларни инсталации също могат да бъдат конкурентни, тъй като те са една дългосрочна инвестиция. Можете да ги сравните с енергоспестяващите крушки – потребителят инвестира малка сума пари, а спестява средства в дългосрочен план. Възвращаемостта от инвестицията намира отражение в крайното потребление – сметката за електричество. Инвестициите в соларните панели са изключително прости и не е необходима нова мрежа или скъпоструваща инфраструктура.

3. Соларната енергия се нуждае от силна обществена финансова подкрепа и никога не би могла да бъде конкурентна.

Ако се замислим, преди години изказвания от типа „твърде скъпи” се срещаха и за лаптопите, и за плоските екрани, и за мобилните телефони, докато не се въведоха методи за масово производство и цените не спаднаха. Сега същото се случва и със соларните панели.

За последните три години цените на соларните панели са спаднали наполовина, а пазарни проучвания показват, че иновативно ориентираните потребители желаят соларна енергия. В рамките на пет години се очаква по-голямата част от населението на Европа да се преориентира към соларна енергия, което от своя страна ще я превърне  в по-евтина енергия от замърсяващото електричество от мрежата.

4. Соларните панели са все още с ниска производителност.

Не е лъжа, има поле за подобрение. Също както колите стават все по-икономични с годините, така и соларните панели стават по-производителни. Но значи ли това, че сегашните панели не са достатъчно добри? Не, технологията е развита. Това което има значение е не призводителността на панелите, а цената за киловатчас енергия.

В бъдеще ще бъдат развивани нови типове соларни панели с по-голяма производителност, но истинският успех на соларната енергия ще се дължи на мащабните производства и на разширяването на глобалния пазар. Ниската цена на соларния панел ще бъде определяща за производството на енергия с ниски разходи.

Ако се замислим, дали бихме чакали, за да си купим кола след две години, защото тогава моделите ще бъдат по-добри, по-бързи и по-зелени? Отговорът е „не”, ако се нуждаем от автомобил на момента. По същия начин, хората се нуждаят от соларни панели сега  и купуват сега, защото те са път към осъществяването на цели, като незаависимост от мрежата, ниски разходи за електроенергия и намаляване на въглеродните емисии. Не са необходими нови технологии за успеха и пробива на соларните панели. Самите те са успехът.

5. Соларните панели имат високи стойности на въглеродни емисии и не са екологични.

По принцип соларните панели се правят от силикон, а силиконът се среща в пясъка, който от своя страна е най-широкоразпространеният естествен елемент на Земята. Пещите, които преобразуват пясъка в силикон консумират много енергия, но за сметка на това времето, за което се изплащат тези разходи е само една или две години. Това означава, че през това време панелът генерира същото количество енергия, което е било необходимо за производството му.

След като измине времето за откупуване на разходите за производство, цялото количество енергия е чиста печалба, а още повече – панелите работят от 25 до 40 години. В същото време този срок при атомните електроцентрали е толкова дълъг, че дори е под въпрос дали цялата енергия, която произвеждат по време на жизнения си цикъл, е достатъчна да „плати” енергията, използвана за построяването и демонтирането им.

6. Слънчевите панели не работят при облачно време или нощем и това ги прави ненадеждни.

В момента пазарът на вятърна енергия е по-развит, отколкото този на слънчева, независимо от факта, че Слънцето е далеч по-сигурен източник на енергия. Скоро обаче слънчевата енергия ще надмине вятърната поради две прости причини – първо, соларните панели могат да бъдат използвани навсякъде, и второ – могат да бъдат монтирани модулно. Това прави разширяването на соларната система много бързо – само в рамките на месеци или година.

Комбинацията от соларна и вятърна енергия е добра опция, но бъдещето е в комбинацията от соларна енергия и акумулатори за енергия едновременно на локално и центално ниво, особено сега, когато пазара за пренос на енергия предстои да се развива.

Пазарът за съхранението на децентрализирана енергия също предстои да отбележи значителен ръст. Съхранението на децентрализирана енергия в акумулатори прави възможно генерираната енергия през деня да се използва нощем. Например, за да заредиш електомобила си през нощта. Съхранението на енергия е гореща тема – лаптопи, iPods, iPads, електрически скутери и колела – но соларната енергия ще даде масивен тласък на този пазар. Комбинацията от производство на соларна енергия и съхранението й за използване на по-късен етап е перфектна.

Пазарът на централизирана енергия  и този на соларна ще стимулират развитието си взаимно, тъй като когато съхранението на енергия поевтинее, ще бъде по-изгодно да се произвежда соларна енергия  с цел съхранението й и използването й по-късно.

7. Големите енергийни компании не вярват в соларната енергия и заради това тя не би могла да бъде добра.

Шел приключи ангажиментите си със соларната енергия, а Ексън дори няма нищо общо с нея. Много голяма част от големите компании в енергетиката предпочитат да инвестират в ТЕЦ. Не очаквайте от кланица на едро да се специализира в гурме продукти от екологично месо. Нефтът е в кръвта на Шел и бизнесът на компанията е базиран на това. Мултинационалните компании са като танкерите в океана – трудно маневрират и бързите промени в курса не са лесни.

Соларната енергия е предназначена за бързи и гъвкави предприемачи, предпочитащи иновациите и устойчивия растеж. Както вятърът задвижва елегантните и бързоподвижни кораби, така е и със соларния пазар – динамичен и променящ се е.
В този контекст, лидерът на пазара на електроника Шарп, един от световните лидери в производството на соларни панели, е пример за това, че големите компании вярват в соларните панели. Шарп са разбрали, че масовото производство на соларни панели намалява цената им, а от друга страна маса е равнозначно на печалба.

Според прогнози на Шел през 2040г.  50% от енергията по света ще се произвежда от екологични източници. Шансовете Шел да закупи някой от лидерите в пазара на соларна енергия са доста големи. Много от „малките” компании производители а соларни панели вече имат хиляди служители, а годишните им обороти възлизат на милиарди долари.
Гугъл само за няколко години се превърна в една от най-големите компанни в света, а защо това да не се случи и с компания от сферата на соларните системи?

8. Соларната енергия няма никаква роля в глобалното производство на енергия.

Днес соларната енергия може да осигурява само 1% от световните енергийни нужди, но това може да се промени неочаквано бързо. Германия е водеща страна в тази обалст – очаква се за период от 5 години, 10% от използваната енергия в държавата да се доставя от соларни панели.

Примерът на Германия е по силите на всички държави. За тепърва развиващите се икономики, построяването на ТЕЦ  и АЕЦ вече е излишно при положение, че соларните панели поевтиняват толкова бързо. Това може да се сравни с въвеждането на мобилните телефони в Индия и други страни, които дори не са имали развити наземни мрежи. Това се е оказало излишно, тъй като мобилните комуникации не изискват такива. Същото би могло да се случи и с въвеждането на соларните панели в новоизгряващите пазари. Построяването на големи електроцентрали ще бъде излишно, защото самостоятелното, децентрализирано производство на енергия е по-евтино, по-ефективно и много по-гъвкаво.

Световният фотоволтаичен пазар е нараснал със 100% през 2010 г., в сравнение с 2009 г. ако този темп се запази, това ще означава, че за по-малко от 10 години соларната енергия ще задоволява изцяло глобалната нужда от енергия.

9. Соларните панели заемат много място и не са хубава гледка.

Това наистина зависи от личните предпочитания и вкус. За едни хора димящите комини на ТЕЦ-овете са върха на технологията и естетиката, докато други нямат нищо против да произвеждат сами енергията си и да имат соларни панели на покривите си. При всяко едно положение винаги ще има достатъчно място на земята за соларните панели.

Представете си, че една относително малка пустинна площ от 200 – 250км, запълнена със соларни панели по последна технология, би била необходима за задоволяването на енергийните потребности на цяла Европа. За щастие обаче не е необходимо да се навлиза в тези красиви пустинни пейзажи и това се дължи на факта, че вече има достатъчно покривна площ за да реализира това. И още повече – панелите дори няма да се виждат.

Освен това, с напредъка на технологиите и иновациите, предстои да бъдат въведени още по-атрактивни соларни панели. Също както при автомобилите – сравнете днешните красиви модели със старите модели от 60-те и 70-те години….

10. Соларните системи не са надеждни и изискват поддръжка.

Соларните системи  нямат подвижни части и оттук не изискват никаква или почти никаква поддръжка. Най – чупливата и крхка част във свързаните с мрежата соларни системи е инверторът. Той превръща правия ток (DC) от соларните панели в променлив (AC) с напрежение равно на това в мрежата.

Единствено при сух и прашен климат би могло да се наложи почистване на панелите с вода. Ако живеете в среда, където валежите са често явление, дори може да не се наложи да правите това.

В много държави вече е въведена програма за рециклиране на соларните панели. Ако след 25 години на вярна служба, имате нужда да подмените своя панел, то соларната индустрия разполага с методи, които рециклират всички панели ,стопроцентово (или пък на 100%?) нито един ТЕЦ не може да се пребори с това постижение.

Електромагнитен спектър   Leave a comment

Електромагнитен спектър се нарича диапазонът (обхватът) на всички възможни електромагнитни излъчвания.

Електромагнитното излъчване (ЕМИ) е разпространяваща се през пространството вълна с електрическа и магнитна компонента. Изразът електромагнитно излъчване също се използва като синоним за електромагнитни вълни в по-общ смисъл.

Вълната е периодична или непериодична промяна на физическите параметри на дадена система, причинена от действие или взаимодействие, която се разпространява с крайна скорост, зависеща от характеристиките на средата. Различават се механични вълни (водни, звукови и др.) и електромагнитни вълни (радиовълни, микровълни, инфрачервени лъчи, видима светлина, ултравиолетови , рентгенови и гама лъчи).

                                                                

_____________________________________________Честота                                                       Скорост

Електромагнитния спектър включва само електромагнитните вълни, но за по-голяма нагледност в показаната схема са включени и механичните.

Механични вълни

Когато дадено тяло трепти, в заобикалящия го въздух възникват звукови вълни. Те предизвикват налягане върху тъпанчето на ухото, в резултат на което се получава възприятието за звук. Трептенията се предават по въздуха, но също така и през други газове, течности и твърди тела. Не могат да се разпространяват във вакуум, поради което в космоса не се чува звук.

– Инфразвук – Това е вълна с честота, по-малка от тази, доловима от човешкото ухо. За горна граница на инфразвуковите вълни се приемат честотите от 16 Hz до 20Hz(минималната честота която се улавя от човешкото ухо). Инфразвуковите вълни имат способността да се разпространяват на големи разстояния. На 1000 км намаляват само с няколко децибела. В природата източници на инфразвук са електрически заряди в атмосферата, лавини, земетресения, вулкани и метеори, водопади, морски вълни, оръдейни изстрели, взривове. Известно е също така, че китовете, слоновете, носорозите, жирафите, антилопите окапи и алигаторите използват инфразвук, за да предават съобщения.

– Звук – Това е надлъжна механична вълна – трептене на материята, което се предава като периодична промяна на налягането (вследствие сгъстяване и разреждане на средата) и се възприема от слуховия апарат. Звук със сила над 120 dB е опасен за хората.

– Ултразвук – Това са вълни с честота, по-голяма от горната граница на човешкия слух, около 20 килохерца. Някои животни като кучета, делфини, прилепи, могат да чуват ултразвук.В медицината ехографа и диагностичните скенери работят с ултразвук.Намира приложение във физиотерапията, разбиване камъни в бъбреците и лекуване перде на окото.

 Скорост на звука

 Самолет FA-18 Hornet на ВМС на САЩ преодолява звуковата бариера. Бялото облаче е образувано от капчици кондензирана вода, образували се като резултат от рязкото спадане на налягането на въздуха около самолета.

Електромагнитни вълни

Електромагнитните вълни, се разпространяват в пространството със скоростта на светлината (300 000 км/сек). Електромагнитните вълни с определена дължина (минималното разстояние между две точки на вълната с еднаква фаза) ламбда λ (във вакуум) имат съответна честота ν (броя повторения на едно събитие за единица време)и енергия на фотона E(способност за извършване на работа). Затова електромагнитният спектър може да се опише еднакво добре като функция на коя да е от тези три величини. Връзката между тях се описва с уравненията:

където:

c е скоростта на светлината, c = 299 792 458 m.s-1 ≈ 300 000 km.s-1.

Честотите се измерват в Херци (Hz). 1 Hz е едно колебание (трептение) в секунда, 1 МегаХерц (MHz) – 1 милион колебания в секунда (s).

На честота 1 MHz съответства дължина на вълната от приблизително 300 m. С увеличаване на честотата, дължината на вълната намалява, и обратно, с намаляване на честотата, дължината става по-голяма.

Скоростта на електромагнитните вълни във вакуум е универсална физическа константа с=299 792 458 м/сек, откъдето и съвременното определение за метър е разстоянието, изминато от светлината за 1/299 792 258 s. Скоростта на звуковите вълни във въздуха е 344 м/сек. (1238 км/час).

Интересни факти

 Светлината на Слънцето достига до Земята за 8 минути, а автомобил би изминал това разстояние за 180 години, ако се движи със скорост 60 km/h.

 Светлината изминава един метър за 3,3 наносекунди

 Светлината изминава един километър за 3,3 микросекунди

 Светлината изминава разстоянието до Земята от нейната геостационарна орбита за 0,12 секунди

 Светлината обикаля Земята по екватора за 0,13 секунди

 Светлината изминава разстоянието от Земята до Луната за 1,3 секунди

 Светлината изминава разстоянието от един парсек за 3,26 години

 Светлината изминава разстоянието от Алфа Центавър до Земята за 4,4 години

 Светлината прекосява Млечния път за 100 000 години

 Светлината изминава разстоянието от галактиката Андромеда до Земята за 2 500 000 години.

Ако искате лесно да превърнете дадена единица в друга  http://bultranslator.com/units/

– Радиовълните са електромагнитни вълни с дължина на вълната от 10 000 km до десети от милиметъра. Използват се за предаване на информация (говор,музика, изображения). Радиовълните пренасят в пространството енергия, излъчена от генератор за електромагнитни трептения.

Радиовълните се делят на:

– Микровълните, известни още като радиовълни със свръхвисока честота (СВЧ радиовълни), имат дължина на вълната приблизително в диапазона от 30 cm (честота 1 GHz) до 1 mm (300 GHz). В микровълновата печка се използва магнетронен генератор за произвеждане на микровълни с честота около 2,45 GHz с цел готвене на храна. През седемдесетте и осемдесетте години на двадесети век НАСА проучва възможността спътници, снабдени със слънчеви батерии, да произвеждат енергия и да я изпращат на Земята посредством микровълни.

– Инфрачервеното излъчване или инфрачервената светлина е електромагнитно излъчване с дължина на вълната от 0,7 до 300 μm, тоест от края на червената област на видимия спектър до микровълновото излъчване.

– Видим спектър или видим диапазон на светлината се нарича онази част от електромагнитния спектър, която може да се възприеме от човешкото око. Обикновено се приема, че човешкото око е чувствително към дължини на вълната от 400 до 750 nm

– Ултравиолетовите лъчи (UV) са електромагнитно излъчване с дължина на вълната по-къса от тази на видимата светлина, но по-дълга от тази на рентгеновите лъчи, между 10 и 400 nm, и с енергия между 3,10 и 124 електрон волта. Наименованието им идва от факта, че тази част от спектъра включва честотите, непосредствено над тези, идентифицирани от хората като виолетов цвят. Ултравиолетовото излъчване е част от спектъра на слънчевата светлина и може да се генерира от електрическите дъги или от предназначени за тази цел лампи за черна светлина. Класифицирано като нейонизиращо излъчване, то може да предизвиква някои химични реакции, а при някои вещес-тва и флуоресценция. В ежедневието най-честата проява на ултравиолетовите лъчи е в предизвикваното от тях слънчево изгаряне, но ултравиолетовият спектър има и много други ефекти, както полезни, така и вредни, върху човешкото здраве. Във фотолитографията и лазерната техника терминът дълбоки ултравиолетови или DUV се отнася за лъчения с дължина под 300 nm. Някои животни, включително птици, влечуги и насекоми (напр. пчелите) виждат в близката ултравиолетова част от спектъра. Много плодове, цветя и семена ярко се отличават по-ярко в ултравиолетово, отколкото в обхвата на човешкото зрение. Скорпионите светят или приемат жълта или зелена окраска под действието на ултравиолетовите лъчи. Много птици имат шарки в перата си, които могат да бъдат наблюдавани само в ултравиолетово, а урината и други секреции на някои животни, вкл. на човека, се открояват много по-лесно, когато са облъчени с ултравиолетови лъчи.

– Рентгеновото лъчение (често наричано и Рентгенови лъчи) е вид електромагнитно излъчване с дължина на вълната в обхвата от 10 до 0,01 нанометра, което отговаря на честота от 30 до 30000 PHz (1PHz=1015 Hz) Hz. Използва се в медицината  за диагностика и в кристалографията. Рентгеновите лъчи са вид йонизиращо излъчване и като такива са опасни за живите същества.

– Гама-лъчите (γ-лъчи, гама-радиация) са форма на електромагнитно излъчване с много малка дължина на вълната – от порядъка на 10-11 м, получаващи се при субатомни реакции, например радиоактивен разпад. Имат силна проникваща способност, висока честота – 1019 Hz и силно йонизиращо действие, поради което са опасни за живите същества. Енергията им е в диапазона 105—109 eV. Гама-лъчите за разлика от α-частиците и β-частиците не се отклоняват в електромагнитно поле.Обикновено те достигат до нас като фотони с енергия над 100 keV. В електромагнитния спектър те са разположени в областта на големите честоти и съответно са с малка дължина на вълната. Радиоактивните материали могат да излъчват гама-лъчи. Те проникват дълбоко в живите тъкани и могат да предизвикат рак. Подобно на светлината, и гама-лъчите са съставени от фотони, но при гама-лъчите тези фотони имат изключително голяма енергия.


Безжичната соларна клавиатура   Leave a comment

                                     

Екип от инженери на Logitech, които създадоха безжичната соларна клавиатура Logitech Wireless Solar Keyboard K750, съставиха инфографика, за да подчертаят няколко необичайни факта за най-голямата звезда в Слънчевата система и за ползата от соларните технологии.

Знаете ли, че енергията, която слънцето излъчва за един час, се равнява на енергията, която 6.8 милиарда души употребяват за 1 година? Осъзнавайки какво огромно количество енергия отделя Слънцето, Чарлз Фриц е създал първите соларни клетки през 80-те години на 19 век. Оттогава насам слънчевата енергия постоянно се обсъжда и придобива все по-особена важност в ежедневието ни. Logitech реши да улови и използва този източник на енергия и създаде първата в света клавиатура, захранвана от светлината – Wireless Solar Keyboard K750.

Инженерите на Logitech взеха предвид някои факти за слънчевата енергия, за да разкрият интересни ефекти от преминаването от обикновена към соларна клавиатура.

На първо място, ако приемем, че хората по цял свят започнат да ползват безжична соларна клавиатура Logitech K750 вместо обикновена безжична клавиатура, всяка година ще се спестяват по 828 милиона AA батерии. Ако тези батерии се наредят една до друга, те могат да обиколят Земята около Екватора. Освен това, спестената енергия може да захранва почти четири Айфелови кули за цяла година, всяка година, за неопределено време.

Ето и други интересни факти за соларните технологии:

• Ако светът се снабдява с енергия само от Слънцето чрез соларни панели, едва 0.3% от сушата на Земята ще бъде необходима, за да задоволи нуждите от електричество на цялото човечество.

• Ако целият свят премине на Logitech Wireless Solar Keyboard K750, годишно ще се спестяват по 828 милиона AA батерии.

• Потенциално енергията, спестена от неизползваните 828 милиона батерии, би могла да захрани с електричество почти четири Айфелови кули за неопределено време.

• Ако тези спестени батерии се наредят една до друга, те могат да обиколят Земята около Екватора.

• Броят на спестените батерии може да запълни пространство с площ, която се равнява на 785 тенис корта.

• Безжичната соларна клавиатура Logitech Wireless Solar Keyboard K750 се зарежда както от естествена, така и от изкуствена светлина и може да се ползва до три месеца в пълен мрак.

Източник: http://www.pcceni.bg